söndag 2 december 2012

återgång återsåg återsång

Hur kunde
Lydia Läder
bara överge strukturen
den här slags Sågen
Sången
en slagsida
överslag